Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Polska Federacja Zarządców Nieruchomości
Wyższa Szkoła Bankowa
w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chodzowie
  Praktyki ZawodoweInformujemy, że zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy:
1. Polską Federacją Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych,
2. Polską Federacją Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości
3. Polską Federacja Zarządców Nieruchomości na przełomie sierpnia/września 2014r. będziemy organizować praktyki zawodowe dla osób które ukończyły studia podyplomowe lub studia kierunkowe z zakresu zarządzania nieruchomościami.

Program praktyk obejmuje ok. 130 godzin zajęć praktycznych.

Koszt praktyk ok. 1500,00 zł.

Dla grup zorganizowanych ( powyżej 15 osób) możliwość negocjacji cen.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie na adres e-mail :praktyki@rszan-rondo.pl krótkiej informacji o chęci odbycia praktyk zawodowych z podaniem :
1. Imienia i nazwiska
2. Nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktów
3. Nazwy ukończonej uczelni

Nasi przedstawicieli skontaktują się w celu ustalenia szczegółów uczestnictwa w praktykach zawodowych.Regionalne Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów
Nieruchomości RONDO w Katowicach
ul. Warszawska 6/215   40-006 Katowice
e-mail: stowarzyszenie@rszan-rondo.pl