Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Polska Federacja Zarządców Nieruchomości
Wyższa Szkoła Bankowa
w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chodzowie
  Pliki do pobrania
Stowarzyszenie RONDO:
Statut
Deklaracja Członkowska

Regionalne Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów
Nieruchomości RONDO w Katowicach
ul. Warszawska 6/215   40-006 Katowice
e-mail: stowarzyszenie@rszan-rondo.pl