Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Polska Federacja Zarządców Nieruchomości
Wyższa Szkoła Bankowa
w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chodzowie
 

ZAWIADOMIENIE


Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości RONDO w Katowicachże zawiadamia, w dniu 19 maja 2016 r. odbędzie się Walne Sprawozdawczo –Wyborcze Zebranie Członków
Miejsce Zebrania: Katowice ul. Gliwicka 12b
Termin Zebrania: - pierwszy termin o godz. 15:30 / - drugi termin o godz. 16:00

Przedmiotem Walnego Sprawozdawczo – Wyborczego Zebrania będzie sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia oraz wybór władz Stowarzyszenia na nową kadencję na lata 2016 – 2019.

-> PORZĄDEK OBRAD


Koleżanki i Koledzy – Członkowie Stowarzyszenia i inne zaprzyjaźnione osoby

Po 1 stycznia 2014r. każdy z Nas nadal posiada licencję zawodową wydaną przez Ministerstwo i nie ma potrzeby nigdzie jej weryfikować czy potwierdzać.
Wpisywanie się do rozmaitych rejestrów, co proponują niektóre Federacje czy nowo utworzone Fundacje, lub inne fajnie brzmiące organizacje jest wyłącznie wykorzystywaniem Waszych danych osobowych, a nie jakimś dodatkowym uprawnieniem.

Nasze Stowarzyszenie będzie istnieć i dalej będziemy prowadzić szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe ( pomimo, że ustawa zniosła obowiązek doskonalenia zawodowego) Będziemy organizować szkolenia zarówno jednodniowe w Katowicach jak i kilkudniowe wyjazdowe, tak aby zadowolić potrzeby każdego członka naszego stowarzyszenia.

Chcemy również zwrócić uwagę, iż deregulacja zniosła definicję czynności zarządzania oraz obowiązujące dotychczas standardy zawodowe. Jako aktywnie działające Stowarzyszenie chcemy, aby poziom wiedzy Naszych członków był wysoki, aby każdy przestrzegał standardów zawodowych i aktywnie brał udział w działalności Stowarzyszenia.Aktualności

Wypełniając potrzebę uporządkowania rynku nieruchomości w zakresie zarządzania nieruchomościami po ustaniu regulacji państwowych, trzy największe organizacje zrzeszające zarządców nieruchomości Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, Polska Federacja Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości oraz Polska Federacja Zarządców Nieruchomości w trybie uzgodnionym w porozumieniu wymienionych wyżej Federacji opracowały wspólny program szkolenia i certyfikowania zarządców nieruchomości zapewniając kontynuację odpowiedniego przygotowania zarządców do wykonywania zawodu zarówno pod względem poziomu edukacji jak i praktycznego szkolenia.

>>> ZAŁĄCZNIK <<<
Zapraszamy na stronę Ministerstwa Infrastruktury i RozwojuRegionalne Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów
Nieruchomości RONDO w Katowicach
ul. Warszawska 6/215   40-006 Katowice
e-mail: stowarzyszenie@rszan-rondo.pl